Disclaimer Très Joli Catering

Kamer van Koophandel
Très Joli Catering staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69120587.

Inhoud
De door Très Joli Catering verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Très Joli Catering kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Très Joli Catering en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. 

Très Joli Catering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Très Joli Catering worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Très Joli Catering.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Très Joli Catering omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

© 2024 Très Joli Catering - Lijsterbeslaan 28 Loosdrecht - T 035 888 42 68 - M 06 4097 19 08 - info@tresjolicatering.nl

webdesign: Scriptus Reclame - design • Web

leveringsvoorwaarden  disclaimer  | privacy